2012/06/29

neon álmok


Az első kép a neon álmok kezdő darabja volt és februárban készült. Most "leporoltam" egy kicsit. Aztán folytattam a sort, mert tetszett, hogy mindenki mást tud mesélni belőle. A kedvencem persze - ezúttal elfogultság nélkül- Bojána bölcsessége volt, amit harmadik kép ihletett. Így hangzik: "Az értetlen fiú elment és a semmit hagyta maga után." Hoppá-
Uraim, jó lesz vigyázni!

+ megjegyzés: a harmadik képet nagyobban töltöttem fel, klikk rá!2012/06/27

a cirkusz vége • the end of the circus


Extrém elvárásaim voltak ezzel a játékkal kapcsolatban, amivel jól megnehezítettem a helyzetünket és persze az agyára mentem mindenkinek aki segíteni próbált. (Sok szereplőt akartam mozgatni a táblán úgy, hogy kaland is legyen benne, ne csak szerencse, pont annyi okoskodással megfűszerezve, amennyit egy szülő még ki tud lehelni magából este) 
Ebben a kategóriában az összes játék a porond eseményeire fókuszál, az én illusztrációim meg, ugye... nem kifejezetten az előadásról szólnak... Alapos kutatómunkát végeztem a boardgamegeeken, és azt hiszem végül jól oldottuk meg a feladatot: a mi játékunk halvány fedésben sincs a rokonaival.  Ugyanakkor nem is túl bonyolult, az előkészítése rövidebb mint a játékidő, ami a mostanában divatos társasok közt ritkaságszámba megy.
A munkából mindannyian kivettük a részünket, láthatjátok:... :-)
A doboz ilyen lesz mint a nyitókép, de a tábla nem...most csak ennyit mondhatok... legyen ez, meg a  a játékkal kapcsolatos többi "apróság" - meglepetés! A Cirkusz szeptemberben debütál a Huh2-vel és a Csináld magad szettel együtt. (Az illusztrációkat lehet, hogy folytatom, mert a porboszorkány figurája nem hagy nyugodni.)


I had extreme expectations for this game, which made our situation rather difficult, and of course I got on the nerves of everyone who tried to help. (I wanted to move a lot of characters on the board so there would also be adventure in it, not just luck, sprinkled with just enough cleverness that a parent can muster in the evening.)
All the games in this category concentrate on the events of the stage, while my illustrations, of course… are not explicitly about the performance… I did extensive research on boardgamegeek, and I think we finally solved the problem well: our game doesn’t even slightly resemble its relatives. At the same time, it’s not too complicated, the preparation time is shorter than the game time, which is a rarity among popular boardgames nowadays.
We all pitched in on the work, as you can see:…
The box will be like this, like the opening image, but the board won’t… that’s all I can say for now… let this, and other „trifles” about the game – be a surprise! The Circus will have its debut in September along with Huh2 and the DIY set. (I might continue the illustrations, because the figure of the dust witch won’t let me rest.)

Ezek a párok, akiknek együtt kell bejutnia a célba:


These are the couples that have to reach the finish together:

2012/06/22

egy kis történelem • a little history

Nyilván valamilyen jeles évforduló alkalmával kéne szerét ejtenem ennek
a bejegyzésnek, de most érzem úgy, hogy új korszak kezdődött a Marbushka életében. Meg aztán addig amíg ilyesmi bekövetkezne - el is felejteném...
Az új hat nyelvű szabályfüzetekről van szó. Végre eljött az a nap, amikor alig van pár darab a külön magyar és külön angol nyelvű játékokból. Tehát már csak pillanatok vannak hátra az egységes, áttekinthető árukészletig!!! Gondolom ez most csak minket hoz lázba, de muszáj leírnom, mert ez az elégtétel nekem a néhányszáz játék összerakása után.
Rövid Marbushka történelmünk során ez már a sokadik állomás a játékok fejlődésében! Ha valaki nem tudná fejből, hogy hogyan kezdtük, akkor íme:

Of course I should find a means to post this entry on the occasion of some illustrious anniversary, but it is now that I feel that a new era has started in the life of Marbushka. Plus by the time something of the sort comes along – I would already forget it… It’s about the new, six-languaged rule books. The day has finally arrived when there are barely a few left of the separate Hungarian and separate English games. So there are only moments left until the standard, clear-cut stock!!! I guess this excites us only, but I have to write it down, because it’s a gratification for me after assembling a couple hundred games. This is not the first station in the evolution of the games during our short Marbushka history! If someone doesn’t know by heart how we started it, then voilá:
aztán jött az automatizálás, de csak módjával:
ezek a korongok már bélyegzővel készültek

Then came automation, but only in moderation:
These disks were already made with a stamp
...és a sokkal impozánsabb megoldás: térbeli madárkák

… and the much more impressive solution: 3D birdies

Persze nem jókedvünkben változtatgattunk, hiszen minden egyes alkalommal újra kell fotózni a játékot, cserélni a hátsó borítót és a katalógust is. Fontos szempont volt a kezelhetőség és nem utolsó sorban a látvány.
...vannak olyan játékaink is, amelyek szinte változatlanok pl. Az elveszett nyakék. Ő a listavezető, amióta csak megszületett. Rajta csak a borítót cseréltük. Így:


Of course we didn’t make the changes for our own amusement, as we have to photograph the game again every single time, change the back cover and the catalog as well. User-friendliness was an important aspect, and not lastly the appearance. ...we also have games that are almost unchanged, e.g. The Lost Necklace. It is the number one since it was born. Only the cover has been changed. Like so:

Van két játék ami nem igazán akar internacionális lenni: a Kalóz sziget és a Ki vagyok én meseországban?. Ezekről a komplikáltabb esetekről egy újabb bejegyzés szükségeltetik...

There are two games that don’t really want to go international: Pirate Island, and Who am I in Wonderland?. These complicated cases call for a newer entry…

2012/06/18

ez van


Van két játék ötletem, amihez nincs grafika. Van egy sor grafika (cirkusz) amihez még nincs megfele játék. Bárhonnan nézem, rossz az arány. 
A huh-hoz legalább elkészült minden, össze kéne rakni. Ezeket a mintákat sem kéne elfelejtenem, mert valamihez biztosan jók lesznek. Ékszerekhez készült tervek, amiket nem végül fogadtak el, de nekem tetszenek.


2012/06/17

ezen a héten... • this week…

Hétfőn kiderült, hogy a fa szivárvány nem akar elkészülni.
Kilenc és tíz óra között a következők történtek: láthattuk az elkészült szivárványt rosszul lefestve, a leírását tartalmazó füzetét rosszul kinyomva,
még rosszabbul felvágva, a hozzá tartozó vászon tasak valamiért jóval kisebb lett mint kellett volna, tehát ha az asztalos is téved esetleg a másik  irányban, akkor semmi sem fér bele és az egész mehet a kukába.
A kiváló hét kezdést követően Bojka elment osztálykirándulni. Esőben, hidegben. Klassz. Először nélkülöztük őt ilyen hosszú időre (Három nap!!!!) Tudtuk előre, hogy nem vesszük könnyen az akadályt, így pontos napirendet készítettünk, hogy esélyünk se legyen a hiányán rágódni. A borongós, nyomasztó időjárás nem kedvezett a pozitív gondolatoknak. Reméltük,
hogy a fizikai munka segít: Totálisan átrendeztük az irodát nagyrészt a rendelkezésre álló alapanyagokat felhasználva, kivéve két új polcot és két új lámpát, amit az Ikea turkáló szakaszában találtunk. Ideje volt változtatni, nyakig ért már a káosz. (képek lent)On Monday it turned out that the wooden rainbow doesn’t want to be made.
Between nine and ten o’clock, the following happened: we saw the finished rainbow painted wrong, the booklet with the description printed wrong, cut even worse, the canvas bag belonging to it was much smaller than it should have been for some reason, so if perhaps the carpenter makes an error in the other direction, then nothing will fit and the whole thing can be thrown into the trash. F
ollowing the great start of the week, Bojka went on a field trip. In the rain, in the cold. Awesome. It was the first time we had to go so long without her (Three days!!!!) We knew ahead that that we weren’t going to take the obstacle easily, so we made a precise schedule, so we wouldn’t even have a chance to mull over her absence. The dark, gloomy weather didn’t facilitate positive thoughts. We hoped that physical labor would help: We totally rearranged the office mostly using materials at hand, except two new shelves and two new lamps, which we found in the thrift section of Ikea. It was time for a change, we were up to our necks in chaos. (pictures below)A lakberendezést követően a lelkiállapotunk kezdett a normálishoz közelíteni és ezt sikerült huzamosabb időre stabilizálni. De még mindig reménytelenül hosszú idő állt előttünk, így hip-hop összehordtunk 250 játékot. Gondolom akik szurkoltak nekünk, hogy végre kettesben pihenjük a férjemmel, most felhörrentek. :-) DE azért az utolsó estére összekaptuk magunkat és nekivágtunk az éjszakának. Nyolc éve először, döcögősen ment...nem részletezem. :-)))) A program része volt a Holdfény Királyság mozi (Moonrise Kingdom) - minden szülőnek házi feladat.
Bojka épségben hazaért, mi túléltük, happy end.

Following the rearrangement, our mental state started nearing normal, and we managed to stabilize it for a longer period of time. But there was still a hopelessly long stretch of time ahead of us, so we assembled 250 games in a dash. I guess those of you who were rooting for my husband and I to rest alone are grumbling now. ? BUT on the last evening we got ourselves together and went into the night.  For the first time in 8 years, it was bumpy… I won’t go into details. :-))) The Moonrise Kingdom movie was part of our program - homework for every parent.
Bojka got home safe and sound, we survived, happy end.

2012/06/13

csináld magad! • do it yourself!


A gyerek szakasznak köszönhetően újabb megvalósításra váró ötlet született. Dávid és Ádám legutolsó látogatásakor azzal a konkrét tervvel érkeztek, hogy saját társast készítsenek. Ebből rögtön kiderült, hogy fél lábbal a második osztályban már nem buli csak úgy céltalanul játszadozni! :-) A férjem mindent összerakott nekik, amire szükségük lehet és mit mondjak, tényleg nagyot alkottak. Hárman háromfélét készítettek: volt titkosügynökös (Ádám), volt lovagos, pajzzsal (Dávid) és  boszorkányos (Bojka). Amikor befejezték a munkát felajánlották a műveiket kiadásra. :-D Mielőtt hárítottuk volna a lehetőséget bevillant: miért ne lehetne készíteni egy csináld magad dobozt? Minden hozzávalót beletennénk, üres táblát, festetlen figurákat, dobókockát, vászontasakot. Gyorsan készítettem egy doboz tervet is...úgy tűnik, mégiscsak összejön ez a játék-kiadatás! :-) Egyedül a ceruza-filctoll kérdésen csúszhat el, ha nem találnánk megfelelőt.

Thanks to the kid section, a new idea waiting to be actualized was born. At their last visit, Dávid and Ádám arrived with the concrete plan to make their own board game. This immediately revealed that, with two feet in the second grade, it’s not fun anymore to just play around with no goal! ? My husband assembled everything they might need, and what can I say, they really created something great. The three of them made three kinds: there was a secret agent one (Ádám), one with a knight, with a shield (Dávid), and one with a witch (Bojka). When they finished working, they offered their creations for publishing. :-D Before we rejected the possibility, it hit me: why couldn’t we make a do it yourself box? We would put all the materials in it, a blank board, unpainted figures, dice, a canvas bag. I quickly made a box design, too… it seems this game-publishing will succeed after all! ? We could only go wrong with the pencil-marker question, if we don’t find the right one.A fiúk hazavitték az alkotásaikat, így újfent Bojkáét nyúltam le. :-)


The boys took their creations home, so I "stole" Bojka’s once again.

2012/06/08

forgalmazás • distribution


Kicsit felpörgettük az eseményket: Tegnapelőtt éjjel megfestettem a HUH fiú változatának a borítóját. Másnap reggel 10-re ebből már kiretusált, digitális, feliratozott és kerettörténettel ellátott verzió lett. Közben időszerű lett a Madárfogóhoz és a Csillagkalandhoz is a 6 nyelvű füzetecske. Mire befejeztem, pont jött a futár a Mader Kreiselmanufaktúra pörgettyűivel, amikre azonnal rávetettük magunkat. Állati gyönyörűűűűűek voltaaaak! Persze képanyagot nem kaptunk hozzá, pedig azonnal meg akartuk osztani mindenkivel, hogy milyen fantasztikusan egyedi és igényes dologra leltünk. Akkor elkezdtem fotózni ezeket a kincseket. Ebből arculattervezés is kerekedett, de délután négyre tokkal-vonóval minden fent volt a weboldalunkon. Eredetileg nem akartunk belevágni a forgalmazásba, de amíg boltokat kerestünk a Marbushka játékok számára, káprázatos kincsekre leltünk. Az egyik ez a pörgettyűs manufaktúra, a másik pedig Jurianne Matter a fantasztikus holland designer, akinek papír csodái ha lehet élőben még szebbek, mint a fotókon. Szerencsére ő adott képanyagot így a múlt éjszakát a Huh kártyáival tölthettem. :-) Jövő héten küldünk hírlevelet az újdonságokról!
We sped things up a bit: The day before yesterday I painted the cover of the boy version of HUH at night. By 10 in the morning the next day, this became a retouched, digital, captioned version complete with a frame story. Meanwhile, the 6 languaged booklet became timely for Bird Catcher and Star Adventure as well. By the time I finished, the courier had just arrived with Mader Kreisel Manufactory’s spinning tops, and we went at them at once. They were sooo beautifuuull! Of course we didn’t receive any pictures of it, though we wanted to share what a fantastically unique and tasteful thing we had found with everyone right away. Then I started taking photos of these treasures.  This resulted in image designing, too, but by 4 in the afternoon everything was up on our website in its entirety. We hadn’t wanted to start distributing originally, but while we were looking for stores for the Marbushka games, we found dazzling treasures. One of them is this spinning top manufactory, and the other is Jurianne Matter, the fantastic Dutch designer, whose paper wonders are, if possible, even prettier in person than on photos. Luckily, she attached pictures, so I was able to spend last night with the cards of Huh. ? We’ll send a newsletter next week about the novelties!
2012/06/07

készül a HUH fiúknak


Él a világon valahol egy lila szőrű szörny. Kék testvéréről, aki a szekrényeket járja talán már hallottatok (?). Lila barátunk is követte őt egy darabig, míg rá nem jött, hogy a ruhák őt egyáltalán nem hozzák lázba. Kibújt a szekrényből és hagyta, hogy a testvére tovább sóhajtozzon odabent. A garázson át távozott volna, de a sok érdekes ketyere, vicik-vacak és szerszám megragadta a figyelmét. Boldogan turkált a fémesen csillogó cuccok közt, amíg teljesen rabul nem ejtette a bőség. Az utána maradt rendetlenségből tudjuk, hogy ott járt. Alkalmanként kölcsön is vesz dolgokat.... Ezért nem találják meg a felnőttek azokat a szerszámokat, amelyekről biztosan tudják, hogy előző nap a helyére tették. Vajon te észben tudod tartani, hogy éppen mi van a garázsban?

2012/06/06

szekrény és forgóajtó • wardrobe and revolving door

Gyerekcuccok 3. /  Kid stuff 3.


Utolsó előtti lakberendezési élmény: egy ideig pihentettem volna még ezt a gyerekszoba dolgot, de múlt hétvégén Bojka előrukkolt a változtatás igényével és így aktuális lett  a téma. Joggal támasztott igényt a jelenlétünkre, hiszen egész héten -minden héten- csak a romjainkat látja. Igazából örültem, hogy még eszébe jutunk és velünk akarja megvitatni a döntéseit, így ebből erőt merítve emelgettünk, tologattunk, pakoltunk....sokáig. Reméltem, hogy nem jön rá időközben, hogy nem az elrendezéssel, hanem a rendelkezésre álló (kinőtt) alapanyagokkal van a baj. Szerencsére megelégedett a már meglévő elemekkel és ezek sorrendjének megváltoztatásával. 
A fotók sajnos megint sötétek, lévén télies idő. :-(

Recent interior design experience: I would’ve let this kid’s room thing rest for a while longer, but last weekend Bojka came up with the need for change, so it became timely. She was right to demand our presence, since all week – every week – she saw only our ruins. Actually, I was glad that she still thinks of us and she wants to discuss her decisions with us, so, gathering strength from this, we lifted, pushed, stacked… for a long time. I hoped that she wouldn’t meanwhile realize that it’s not the arrangement, but the (outgrown) materials at hand that pose a problem. Luckily she was satisfied with the already available elements and changing their order.
Unfortunately the photos are dark again, given the weather is wintry.


Bojána szekrényének története nem klasszikus: elzarándokoltunk az Ikeába, hogy megtegyük a szükséges lépéseket a gyermek áttekinthető gardróbjának kialakításának érdekében. Aztán szembesültünk ennek anyagi vonzatával, aminek a vége az lett, hogy megállapodtunk: a kinézett szekrény annyira nem is jó, mint amennyibe kerül. A szivacsosra pumpált fa bútorokkal egyébként sem alakítottunk ki baráti viszonyt. Akár telepítették az erdőt, akár nem, a vegyszereket nyilván nem sajnálták a fáktól. A zseniális ötletet, ami kisegített minket csak vigyorogva tudom leírni: vettünk egy seprűnyelet a Brikosore-ban, amit első nekifutásra sikerült 60/40 arányban elfelezni, majd a következő példányt már optimálisan 50/50 arányban. Ezeket a férjem a fiókos szekrények oldalához rögzítette és így használjuk azóta is akasztós szekrény helyett. Bevált, Bojkának kézre esik, nem kell hozzá lépcső.

The story of Bojána’s wardrobe is not classical: we made a pilgrimage to Ikea to take the necessary steps in order to form the child’s perspicuous wardrobe. Then we encountered the financial corollaries, which led to us decide: the wardrobe we picked out isn’t as good as what it costs after all. We hadn’t established a friendly relationship with the sponge-like pumped up wooden furniture anyway. Whether the forest was planted or not, it was clear that they weren’t afraid to use plenty of chemicals on the trees. I can only write down the genial idea that helped us out with a smile on my face: we bought a broomstick at Bricostore, which we managed to cut in a 60/40 ratio at first attempt, then the second specimen optimally, in a 50/50 ratio. My husband attached these to the sides of the dressers, and that is how we use them instead of a wardrobe ever since. It worked, it’s at hand for Bojka, no stairs needed.


Forgóajtó
A ház bontásakor visszamaradt födémgerendákból készült ez a falnyi ajtó.
Az eredetije a Bo-Concept egyik korai katalógusában, furnérozottan, tükörfényesre polírozottan látható. Mi megelégedtünk ezzel a natúr életérzéssel. Vetítéshez kiváló, nem érzékeny, kiválóan lehet rá rögzíteni (kalapáccsal, cellux-szal :-) ) dolgokat, pl. vetítővásznat. Nincs rajta kilincs, ezért Bojka egészen kicsi kora óta tudja használni, csak arra kellett rávezetni, hogy nem ringlispíl.

Revolving door
This wall-sized door was made from the joists left over from the remodeling of the house. Its original can be seen in one of the early catalogs of Bo-Concept, veneered, polished and glossy. We were satisfied with this natural feel. It’s great for screening, it’s not sensitive, you can attach things to it (with a hammer, with tape) wonderfully, e.g. projection screen. It has no doorknob, so Bojka  has been able to use it since she was quite small, we only had to help her realize that it’s not a merry-go-round.

Fa falmatrica - ez sajnos nem Marbushka, hanem Djeco. :-(
Our favourite wall sticker – sadly this isn’t Marbushka, it’s Djeco.2012/06/04

cirkusz...sokadszor • circus…again

A télies időjárásnak köszönhetően a múlt héten csak szórványosan
hagytam el a házat. A monitor előtt töltött napok eredményét látjátok itt, ezúttal panorámában. Az új formátum miatt bele kellett vágnom a blog programozói felületének használatába, így ha a képre klikkeltek ezúttal nagyobban fog megjelenni (csak ha nem szúrtam el semmit...). A 400 pixel szélesség ebben az esetben a nullával volt egyenlő, remélem az 1000 már élvezhető eredményt ad! Korábban már felvetődött az az igény, hogy a feltöltött képek legyenek nagyobbak, de nem akartam változtatni a szerzői jogokat érintő rossz tapasztalataim miatt. A vízjel használatát pedig utálom, tök élvezhetetlenné teszi a képet, akkor meg minek nagyban?! Szóval ezért
most azt kérem, hogy tartsátok tiszteletben a munkámat és ha esetleg meg akarjátok osztani másokkal, akkor linkeljetek ide. Ezer köszönet érte! Továbbá hálával tartozom Bálint Gábornak önzetlen segítségért, aki szorgalmazta a nagyobb képméretet, annyira, hogy technikai tudásával  megtámogatta nagyítási szándékomat, és persze köszönet Belyának,
aki végül élesben segített realizálni! 
Thanks to the wintry weather I only left the house sporadically last week. What you see here is the result of days spent in front of the computer screen, this time in panoramic view. Due to the new format, I had to start using the programming platform of the blog, so if you click on the picture, this time it will appear bigger (only if I didn’t mess up anything…). 400 pixel width was equal to zero in this case, I hope 1000 will give an enjoyable result! The request for the uploaded pictures to be bigger has come up before, but I didn’t want to alter due to my bad experience concerning copyright issues. And I hate using watermarks, it makes the picture completely unenjoyable, then why make it big?! So now I’m asking you to respect my work, and if you perhaps want to share it with others, then link back here. Thanks a million! Furthermore I am grateful to Gábor Bálint for his selfless help, who supported the bigger image size, so much that he assisted my enlargening intention with his technical knowledge, and of course lots of thanks to Belya, who finally helped realize it in action!
Végre közelít egymáshoz az elméleti és a gyakorlati rész. A borító már megszületett, a játék alapötlete is nagyjából... a látványból kiindulva klasszikus lépegetős játék készül, jó sok szereplővel, de hogy ne legyen unalmas néhány "csavarral" kiegészítjük. Ray Bradbury: Gonosz lélek közeleg c. könyvében nagyon klassz dolgok vannak, amiket szeretnék adaptálni, persze a gyerekek nyelvére lefordítva és a félelmetes részeket izgalmassá halkítva. Ilyen pl. az életkoroddal játszó körhinta (előremenetben öregít, visszafelé fiatalít), és a  gonosz tükörlabirintus....A sztori többi része egyébként nem lesz átfedésben a játékkal.


The theoretical and practical part are finally starting to near each other. The cover has already been born, the basic idea of the game as well, more or less… based on the vision, a classic stepping game will be made, with lots of characters, but we’re going to complete it with a few „twists”, so it won’t be boring. There are really cool things in Ray Bradbury’s book, Something Wicked This Way Comes, that we would like to adapt, of course translated to the language of children, and softening the scary parts to excitement. The carousel that plays with your age is like this for example (going forwards it ages you, backwards it makes you younger), and the evil mirror labyrinth… Otherwise the rest of the story won’t be overlapping with the game.