2013/05/27

kamermayer piknik
Szombaton vásározóként debütáltunk a Kemermayer pikniken a Gerlóczy Café szervezésében. Volt tangó, tangóharmónika, fűben heverészés, finom borok és ételek. Mi persze mindent kipróbáltunk, kivéve a tangót. Egy pillanatra felsejlett, hogy boldugult lánykoromban jártam tánciskolába, de napnál világosabb, hogy kidobott pénz volt. Minden előrejelzést meghazudtolva ragyogott a nap és köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek! Néhány kép a csodás párizsias hangulatú eseményről:

On Saturday we made our debut as marketers on the Kemermayer picnic organized by Café Gerlóczy. There was tango dancing, an accordion, laying around in the grass, good wine and food. Of course we tried everything, except the tango. For a moment I recalled that in my late girlhood I took dance classes, but it’s clear as day that it was wasted money. Despite all forecasts, the sun was shining, and thank you for so many of you coming!  A few photos of the wonderful Parisian-feeling event:

2013/05/22

balatonfüred - veszprém

Különleges élmény volt a főszezon előtt látni a Balatont ! Kiderült, hogy mennyi izgalmas dolog van amit észre sem vesz az ember, ha 28 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. :-) Balatonfüredet tágas pompájában élvezhettük, alig lézengtek az utcákon és a sétányon -  lebegett körülöttünk a csend. A boltok, hotelek személyzete mindenhol lassú mozdulatokkal melegített be a várható nyári rohamra. A kacsákkal gazdagon tűzdelt gyep ragyogott a Balaton fényében. Mesés volt. Persze ebben a lelkiálapotban bevonzza az ember a furábbnál furább eseményeket. Így fordulhatott elő, hogy Füreden Bojána mellé telepedtek a kacsák napozni csapatostól. Veszprémben pedig valódi csiga-lakomába ütköztünk egy virágát hullató akácfa alatt. Ezernyi csiga rágta boldogan a mézédes virágokat, szinte hallani lehetett az harsogó harapásaikat. Ha már gasztronómia...találtunk más csodásat is Veszprémben, a Decanter bisztrót amibe azonnal beleszerettünk. Az evés nálunk elég központi kérdés, a jó éttermek megtalálása a Balaton partján nem egyszerű feladat. Hitvallásunkat Virginia Woolf fogalmazta meg tökéletesen:
"A jó vacsora bizony hozzátartozik a jó beszélgetésekhez. Az ember rosszul gondolkozik, rosszul szeret és rosszul alszik, ha rosszul vacsorázott"

It was a special experience to see Lake Balaton before the main season! We found out that there are a lot of things you don’t even notice if the temperature rises above 28 degrees Celsius. :-) We enjoyed Balatonfüred in its spacious glory, there were barely any people on the streets and the boardwalk – the silence was hovering around us. The staff of the stores and hotels were preparing leisurely everywhere, warming up with slow movements for the prospective summer rush. The turf, sprinkled richly with ducks, was sparkling by the light of Lake Balaton. It was fabulous. Of course in this state of mind, you attract all sorts of strange events. That’s how it could have occurred that in Füred, a group of ducks settled down to sunbathe next to Bojána. And in Veszprém, we stumbled upon a real snail-feast beneath a locust-tree shedding its blossoms. A thousand snails were nibbling happily on the honey-sweet flowers, you could almost hear their resounding bites. And while on the subject of gastronomy… we found something else that was also wonderful in Veszprém, the Decanter bistro, with which we fell in love with at once. Eating is a pretty central question for us, finding good restaurants on the Balaton shore is not a simple task. Virginia Woolf worded our profession of faith perfectly:
"One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well."


2013/05/21

új gondolatok • new thoughts


Amikor elkészültek az új játékok, ujjongva ünnepeltük őket, csakúgy mint a legeslegelsőket. Ez érthető is, hiszen bizonyos nézőpontból mindegyik az első. Egy dolog azonban elhomályosította az ünneplést. Bojána felnőtt. Ez számomra akkor derült ki, amikor ....megmondta. :-D Udvarias mosollyal vette át a számára félretett példányokat a világítótornyosból, meg a hajós memóriából, lerótta a tiszteletköröket egyet-egyet játékonként, majd otthagyott minket mint vadlúd a hulló tollát.  Furcsa fordulat... Amikor rákérdeztem, hogy: ...hm? Akkor azt mondta: - "jaj anya, nem vagyok már gyerek!" (pedig esküdni mertem volna...) Amikor arra gondoltam, hogy melyikünk is van közelebb a gyerekkkorhoz, erősen vigyorognom kellett. Aztán amikor rájöttem, hogy pont annyira vagyok közel hozzá, mint a második gyerekkorhoz, akkor már nem kellett vigyorognom. De ez nem tartozik szorosan a játékos dologhoz. Ami a lényeg: Emlékeztek, leszögeztük, hogy márpedig 7 év a felső korhatár a játékainknál és nincs tovább? Minden interjúban elhangzott, lobog azóta is a zászlónkon. Nem csak azért, mert ezután az életkor után a reklám, meg a közössség húzóereje erősebb, hanem azért is, mert az ennél bonyolultabb szabályok kitalálása már nem a mi hatáskörünk. Mondtuk ezt bátran, aztán kiderült, hogy ez nem annyira fekete-fehér, nem csak A meg B verzió létezik, hanem C is. Most elkezdődött valami új, valami...amit nem szeretnék elkiabálni...de nagy változást hoz az életünkben, ha elkészül.


When the new games were finished, we celebrated them enthusastically, just like the very first ones. This is understandable, since in a way, each one is the first one. There was one thing that obscured the celebration, though. Bojána has grown up. I realized this when… she told me. :-D She accepted the games set aside for her, one from the light house game, one from the ship memory game, she did a lap of honor for each, and then she left us there in the blink of an eye. Strange twist… When I asked her: …hm? She said: „oh mom, I’m not a kid anymore!” (I would have sworn she is...) When I thought about which one of us is closer to childhood, I had to grin really hard. Then when I realized that I am just as close to it as to my second childhood, I didn’t have to grin anymore. But this is not closely related to the thing about the games. The point is: You remember, we decided that 7 years is the upper age limit for our games and there is no further? It has been said in every interview and is still streaming on our flag. Not only because after this age, the influence of commercials and community is stronger, but also because it is beyond our range to invent rules more complicated than these. We said this bravely, but then it turned out that this isn’t so black-and-white, there is not only an A and a B version, there is also a C. Something new has started, something… that we don’t want to speak too soon about… but it will bring a big change to our lives if we do it.