2015/01/20

csúcstalálkozó • summit meetinghuh, nehezen gyorsulok vissza. Mivel végig dolgoztam a babaházzal az ünnepek alatt, így logikusan addigra fáradtam el, mire kezdeni kellett volna az évet újra - feltöltődve. Lehet, hogy idén ezért is nem tettem ígéreteket, amiket meg kell valósítanom. Rájöttem, hogy nyomaszt a sürgetés és folyamatosan hiányérztem van. Igaz, hogy a listán lévő dolgok helyett készült más, de a fókuszban az elégedetlenség marad: kizárólag az, amit nem csináltam meg. Így idén leültünk a férjemmel és első alkalommal a kapacitásunkról beszéltünk, térben és időben behatárolva a lehetőségeinket. Nagyon inspiráló volt. Ami rossz hír, hogy sok játéktól elbúcsúzunk, de ígérem helyettük új izgalmas dolgok születnek majd. Két játék már folyamatban van, ezek témájukat tekintve nagyon közel állnak hozzám: a kutyák és a főzés. Persze külön-külön. Jelenleg a firkálás stádiumban van mindkét projekt, de azért megosztom. Néha jó visszanézni, hogy mi miből mi lett…Wow, I’m having a hard time speeding up again. Since I was working with the doll house all through the holidays, logically I got tired by the time we should be starting up again – refreshed. Maybe that’s partly why I hadn’t made promises this year that I have to keep. I realized that the pressing depresses me and I have a constant feeling of something missing. It’s true that other things were done instead of those on the list, but dissatisfaction remains in focus: exclusively what I have not done. So this year we sat down with my husband and for the first time we talked about our capacity, limiting our possibilities in space and time. It was very inspiring. The bad news is that we are saying goodbye to lots of games, but I promise new, exciting things will be born instead of them. Two games are already in progress, these are very close to me regarding their themes: dogs and cooking. Of course separately. Currently both projects are in the doodling phase, but I’ll share it. Sometimes it’s nice to look back at what became of what…


2015/01/12

titkos kert • secret garden


Belyart csodálatos kertet készített Emmának: igazi meglepetés volt, köszönjük az ajándékot!!!

Belyart made a lovely garden for Emma. It was a great surprise, many thanks for her! 2015/01/06

babaház • doll house

... ahogyan korábban említettem Jankának házra volt szüksége. Ez önmagában nem lett volna nagy probléma, de a házra támasztott igénye történetesen egybe esett azzal a pillanattal, amikor Bojka befejezte a Tündérboszorkány című könyvet. A történet teljesen a hatalmába kerítette, így a házépítés egyik alapfeltétele volt, hogy legyen benne könyvtár. Kivehető, lapozható könyvekkel. Most már látom, hogy Bojka adta meg a kezdő lökést ehhez a gigantikus, eszement projekthez, amihez normális ember akkor sem kezd hozzá, ha meggyőződött róla, hogy minden szükséges hozzávaló a kellő mennyiségben rendelkezésre áll. Sajnos amikor agyrobbanásom van a realitás nem tud összezavarni. Férjem aggódó pillantásaitól kísérve tehát azzal gazdálkodtam, ami itthon volt. A lámpa projektből maradt három ív karton, amit utolsó papírfecniig beépítettem. Minden fellelhető ragasztót felhasználtam: egy nagy stiften kívül elfogyott még kettő, amiket Bojka kapart elő innen-onnan + kellett még egy flakon folyékony ragasztó, egy tekercs duplafix,  némi drót, textil, rengeteg nyomtatópapír meg nyomtatópatron. Statikailag sajnos nem volt megalapozva az építkezés, így amikor az épület oldala hordósodni kezdett kénytelen voltam néhány könyvkötő lemezt is segítségül hívni. Mentségemre legyen mondva, a terhelést előre nem tudtam femérni, miután halvány fogalmam sem volt, hogy hol állunk meg. Bőven elég volt az aktuális igényekre koncentrálni, úgymint: "-Anya, az a dolgozószoba? -Nem. - Akkor melyik lesz a dolgozó szoba? ...." A falakat sikeresen kiegyenesítettem, de a födém ebben a pillanatban is hullámot vet. Nagyvonalúan úgy döntöttem, hogy ez direkt jó. Pontosabban fogalmazva: így marad. Időközben teljesen perfekt lettem tapétázásból, kasírozásból, kárpitozásból. Könyvkötőként is debütáltam, kétes eredménnyel. Voltak malőrök szép számmal, főleg a ragasztóval. Nem mindig oda ragaszkodott, ahová akartam, így az egyik felső szoba sarka kilóg és két ablakot is sikerült letapétáznom a külső munkálatok során. Fogcsikorgatva tudtam csak a tapétát visszabontani. Rengeteg ötletet és energiát merítettem a történteből, ami szépen lassan a házzal együtt kerekedett ki. Bojka is keményen dolgozott: hajtogatott, varrt és mindenekelőtt maximalista ötleteivel hozzájárult, hogy a végeredmény ilyen mértékben részletgazdag legyen.
Egy heti munka után elkészült a nagy mű, ami utólag a legszebb karácsonyi ajándékká avanzsált. Teljes joggal. Simán beköltöznék. Összefoglalva: még 2014-ben megszületett Janka, lett a csajoknak házuk meg történetük is, a férjem szerint csak zenét nem szereztem hozzá. Ami az új évet illeti: azt hiszem meg tudjuk valósítani a gyártást. :-) Na nem holnap... 

... as I said, Janka needed a house. This wouldn't have been a big problem in itself, but Bojka requested the house at the exact moment she finished the book Tündérboszorkány. She was totally overcome by the story, so one of the basic requirements of construction was for the house to have a library. With removable books with turnable pages. Now I see that Bojka gave the first push to this gigantic, crazy project that a normal person wouldn't start even if they had made sure that all needed materials are available in the required amount. Sadly when I have a brainstorm, reality cannot deteriorate me. Accompanied by my husband's worried glances, I made do with what we had at home. There were three sheets of cardboard left from the lamp project, which I built in to the last scrap. I used all available glue: besides a gigantic stick, two more ran out that Bojka fetched from here and there + I needed a bottle of liquid glue, a roll of two-sided tape, some wire, textile, tons of printing paper and printing cartridges. Unfortunately the construction was not established statically, so when the side of the building started to bulge, I had to use the help of some bookbinding boards. In my defense, I couldn't estimate the weight beforehand, because I had no idea where we would stop. It was more than enough to concentrate on the current needs, like "Mom, is that the study?" "No." "Then which one will be the study?" "..." I succesfully straightened the walls, but the slab is still wavy. I liberally decided that it's good this way. To be more exact: it will stay this way. Meanwhile I became perfect in paperhanging, mounting, upholstering. I also debuted as a bookbinder, with dubious results. There were numerous obstacles, especially with the glue. It didn't always stick where I wanted it to, so the corner of one of the upstairs rooms is hanging out, and I managed to wallpaper in two windows during the exterior work. I could only peel back the wallpaper grinding my teeth. I gained lots of ideas and energy from the story that slowly came to form together with the house. Bojka worked hard, too: folding, sewing, and most of all contributing with her maximalistic ideas to the end result being so crazy.
After a week of work the creation is completed, which afterwardsbecame the most beautiful Christmas present. With every right. I would move in in a heartbeat. In summary: still in 2014, Janka was born, the girls got a house and a story, my husband says the only thing I didn't do was compose music for them. Regarding the new year: I think we can realize production. :-) But not tomorrow...

2015/01/05

külsőségek nélkül • without appearanceA Karácsony idén minden hagyományos díszletet mellőzött. Viharos, mennydörgéses napok előzték meg, míg végül 24-én reggel kibújt a nap. Kár volt. Az utolsó pillanatig vártuk a hóesést vagy legalább egy felhőfoszlányt a nap elé... nincs kiábrándítóbb, mint egy trópusi fényben fürdő karácsonyfa. A miénk kitett magáért: ezerrel ragyogott. A díszek szívárványszínűre bontották a fényt a falakon. A karácsonyi hangulatot így kénytelenek voltunk legbelül megteremteni. Hosszú hetek óta készültünk az ajándékokkal - a várakozás pedig, ha úgy vesszük, már maga is ünnep - így már nem is volt annyira zavaró, hogy kint dühöng a nyár. A napok olyan izgalomban teltek, hogy a végére már igazán tökmindegy volt, hogy esik a hó, vagy ragyog a nap... csak látni akartuk, hogy az ajándékok célba találnak. Idén mindent beleadtam: miközben álltam a sarat az irodában készültem a meglepetésekkel is. Három fotóalbumot és két festményt készítettem a férjemnek (az egyiknél sajnos lebuktam). Bojka a három szett Emma ruha mellé egy JANKA babát is kapott. Ezzel meg is pecsételtem a sorsom. Eredetileg úgy terveztem, hogy végre kiolvasom az Arany iránytűt a szünetben. Ha nem is a trilógiát (nem vagyok mohó), de legalább az első részt. Aztán leesett a hó és kiderült, hogy Jankának nincs hol laknia. Így azon kaptam magam, hogy már készítem is a házat. Nem is akármilyen házat...majd meglátjátok! Született hozzá mese is, így az eddig személyes történet nélkül létező babák (Bojka olvasmányélményeinek és az én mese-függőségemnek köszönhetően) megtalálták gyökereiket. De ezt majd a következő bejegyzés(ek)ben.


It has never been like this before: Christmas was preceded by days of summer storms and thunder. Then on the morning of the 24th, the sun came out. We were waiting for snow to fall until the last moment, or at least for the sun not to shine so much… there is nothing more disillusioning than a Christmas tree bathed in sunlight. Ours was on its mettle: it was dazzling. The ornaments made the light rainbow colored on the walls. We had been preparing for weeks (which, in a way, is itself a celebration), so the weather was more indifferent minute by minute. The past few days had been spent in such excitement, that it really didn't matter if it's snowing or the sky opens up… We only wanted to see each other's faces when we exchange gifts. This year I gave it my all: next to keeping up in the office, I made three photo albums and two paintings for my husband (he caught me with one of them, so it became my husband's property, the other one, luckily, was a perfect surprise). Next to the three sets of Emma clothes, Bojka also received a JANKA doll. With this, I sealed my fate. I originally planned to finally finish reading The Golden Compass during the break. If not the trilogy, at least the first part. Then the snow fell, and it turned out that Janka has nowhere to live, Emma owns all the shelves and boxes. So I found myself making a house for Janka. And not any house… A story was born for it, too, so the dolls that have so far been living with no personal story (thanks to Bojka's reading experiences and my fantasy addiction) found their roots. But I'll get to that in the next entry.