űr • space


Az űrhajós játék tervezése 180 fokos fordulatott vett. Jó hír, hogy innentől kezdve nem lesz több kitérő, viharsebesen haladok tovább...az ellenkező irányba. A festést hiába erőltettem, egyetlen kép hangulata sem ragadott magával. Több végigrobotolt nap esett áldozatul mire rájöttem a megoldásra. A geometrikus, kaleidoszkópos töredezett formákat igyekszem megőrizni a továbbiakban is, de a kézműves jelleg kicsit háttérbe szorul …állati jó lesz! :-)))) 
A címe még vita tárgyát képezi.

The designing of the spaceship game has taken an unexpected turn. The good news is that from now on, there will be no more detours, I'm rapidly pushing on. I tried to make painting work in vain, the mood of the pictures just didn't carry me away. Many days were lost to continuous labor by the time I found the solution. I'll try to keep the geometric, caleidoscope-like, fragmented shapes still, but the handmade quality will be less important …oh, it's going to be awesome! :-)))) The title is still a matter of debate.