The Mysterious Library - Out now! • A titokzatos könyvtár elkészült!

Emma and Janka's grandparents have disappeared. They left behind nothing but an old, windy library, dust and wallpaper scraps in the attic. They disappeared from the library, form the town,… even from the photos. Especially from the one that's hanging above the fireplace.
The Mysterious Library stood in the middle of a busy, noisy town. For some time, though, it has seemed to be invisible. Noone had crossed its entrance door for years. The house and the books were slowly covered by oblivion and dust. The drawers filled with library cards show that there was once sparkling life here. And the newspaper clippings on the wall show that this was ended by an unsuspected and strange event.
The Mysterious Library had a collection of special books. They provided REAL adventures for the readers who became a character of the story. They could train dragons, search for treasures, sail on the Nile, all this for a library fee of a few cents.  The secret society of the library expanded rapidly, and its fame came to a special one who didn’t worth it. Mr Mean had never read but hoped for a great business of the magical books. He could not have imagined the richness of the fantasy world, he saw the value of things in money. He did not find anything interesting in the books so the magical books did not let him in their story. In his own way, Mr Mean wanted to enforce the miracle that the other readers had. His dark thoughts were formed into an evil tool, he created a Projector Blade that slipped through the pages as fast as thoughts do and it made visible the reflections of the stories. His first attempt with the blade led to the closure of the library. In the scattered books the continuity of stories was broken and readers could not return to reality. Their relatives desperately sieged the library. There was a huge scandal, the library was closed and its owners disappeared. Mr Mean was secretly working in the background - still. After closing the library, he moved into the echoing halls and continued working on the blade. He was incredibly satisfied with what he had done. The blade could only notice the reflections of the stories without knowing or feeling their meaning. It changed the tales into nightmares and projected the distorted meaning to our world. The brutal crossing of the border between reality and imagination has released devastating energy that threatens to destroy the library if the blades cannot be disarmed in time. Now it’s your mission to save the reputation of Emma and Janka's grandparents, free the adventurous readers from the books and restore the fame of the Library.

The game is available on our website!

Here you can find a short animated movie.Emma és Janka nagyszülei eltűntek. Nem maradt utánuk más, mint egy huzatos régi könyvtár, por és újságkivágások a falon. Eltűntek a könyvtárból, a városból, de még a fényképekről is.
A könyvtár, amit maguk után hagytak, a rohanó, zajos város közepén állt. Egy ideje mégis mintha láthatatlan lett volna – évek óta senki sem lépte át a küszöbét. A házat és a könyveket lassan betemette a feledés és a por.  A kölcsönzőjegyektől roskadozó fiókok arról meséltek, hogy hajdan pezsgő élet folyt itt, az újságkivágások pedig arról, hogy ennek egy drámai eseményt vetett véget.
A Mysterious Library különleges könyveket őrzött, olyanokat, amelyekben az olvasó szereplője lehetett a történeteknek. Bármennyi veszélyt tartogatott egy ilyen könyv, az emberek többet és többet akartak belőle. Idomíthattak sárkányt, kutathattak kincsek után, hajózhattak a Níluson, mindezt párfilléres kölcsönzési díj fejében. A könyvtár titkos társasága gyorsan bővült, a híre pedig eljutott arra méltatlanokhoz is. Egy nap olyasvalaki lépte át a könyvtár küszöbét, aki sohasem olvasott, de mégis hatalmas hasznot remélt a varázslatból. Fel sem foghatta a fantázia világ gazdagságát, a dolgok értékét csak pénzben látta. Mivel nem talált semmi érdekeset a könyvekben azok nem is nyíltak meg számára. A maga módján akarta kierőszakolni azt a csodát amikről a többiek meséltek. Sötét gondolatai egy gonosz eszközben nyertek formát: egy vetítő-pengét kreált, ami sebessebben haladt át az oldalakon mint a gondolat és láthatóvá tette a könyvekben megbúvó történet képeit. Az első kísérlete a pengével a könyvtár bezárásához vezetett. A sérült könyvekben megszakadt a történetek folytonossága és az olvasók nem térhettek vissza a valóságba. Hozzátartozóik kétségbeesetten ostromolták a könyvtárat. Hatalmas botrány kerekedett, a könyvtár bezárt és a tulajdonosai eltűntek. Mr. Meanről senki sem tudott, mivel mindvégig titokban munkálkodott. A könyvtár bezárása után beköltözött a visszhangos termekbe és továbbra is dolgozott a pengén. Egyre inkább kedvét lelte abban amit alkotott. A penge közben torz valósággá változtatta a meséket és elferdített jelentésüket a világunkra vetítette. A valóság és a fantázia közti határ durva átlépése pusztító energiát szabadított fel ami könyvtárat összeomlással fenyegeti, ha a pengéket nem tudjátok időben hatástalanítani. Mert most rajtatok a sor, hogy megmentsétek Emma és Janka nagyszüleinek a jóhírét, kiszabadítsátok a könyvekben rekedt kalandor-olvasókat és visszaállítsátok a könyvtár régi fényét. …hogy Mr. Mean-en tudtok-e segíteni, az talán egy másik történet lesz.

A játék már kapható a weboldalunkon!

A játékról készült rövid animációs filmet itt nézheted meg.