angyalok 2 • angels 2

Még egy gondolat az angyalokról, aztán szabadon engedem őket.
Nemrég rámtört a középkorúak válsága. Azt most ne feszegessük, hogy időben rendben van-e, de hirtelen megkérdőjeleződött bennem minden, amit addig szentnek hittem. Elkezdtem következetesen felborogatni minden megszokottat magam körül... Akkor sikerült meglátnom a "fonalakat". Persze nem szó szerint értve, annyira azért nem vagyok elvarázsolva. Egyszerűen minden bomlasztó próbálkozásom kudarcot vallott. Amikor elindultam, nem oda érkeztem, ahová akartam, a leglehetetlenebb akadályok gördültek elém abban az adott dologban amit meg akartam tenni... és így ment ez egészen addig, amíg vissza nem tértem a helyes csapásra.  Ezen a ponton megkérdőjeleződött bennem az önálló akarat létezése.

Just one more thought on angels, and then I'll let them go. 
Not long ago, I was overcome by the middle-aged crisis. Let's not get into whether it's appropriate in time, but suddenly I found myself questioning everything I had thought sacred. I started consistently upsetting everything around me... That's when I managed to see the "threads". Of course not literally speaking, I'm not that enchanted. Simply all of my destructive endeavors failed. When I set off, I didn't arrive where I wanted to, the most impossible obstacles came in my way in the given thing I wanted to do... and it went on like this until I found my way back to the right path. At this point, I questioned the existence of independent will.