új gondolatok • new thoughts

Amikor elkészültek az új játékok, ujjongva ünnepeltük őket, csakúgy mint a legeslegelsőket. Ez érthető is, hiszen bizonyos nézőpontból mindegyik az első. Egy dolog azonban elhomályosította az ünneplést. Bojána felnőtt. Ez számomra akkor derült ki, amikor ....megmondta. :-D Udvarias mosollyal vette át a számára félretett példányokat a világítótornyosból, meg a hajós memóriából, lerótta a tiszteletköröket egyet-egyet játékonként, majd otthagyott minket mint vadlúd a hulló tollát.  Furcsa fordulat... Amikor rákérdeztem, hogy: ...hm? Akkor azt mondta: - "jaj anya, nem vagyok már gyerek!" (pedig esküdni mertem volna...) Amikor arra gondoltam, hogy melyikünk is van közelebb a gyerekkkorhoz, erősen vigyorognom kellett. Aztán amikor rájöttem, hogy pont annyira vagyok közel hozzá, mint a második gyerekkorhoz, akkor már nem kellett vigyorognom. De ez nem tartozik szorosan a játékos dologhoz. Ami a lényeg: Emlékeztek, leszögeztük, hogy márpedig 7 év a felső korhatár a játékainknál és nincs tovább? Minden interjúban elhangzott, lobog azóta is a zászlónkon. Nem csak azért, mert ezután az életkor után a reklám, meg a közössség húzóereje erősebb, hanem azért is, mert az ennél bonyolultabb szabályok kitalálása már nem a mi hatáskörünk. Mondtuk ezt bátran, aztán kiderült, hogy ez nem annyira fekete-fehér, nem csak A meg B verzió létezik, hanem C is. Most elkezdődött valami új, valami...amit nem szeretnék elkiabálni...de nagy változást hoz az életünkben, ha elkészül.


When the new games were finished, we celebrated them enthusastically, just like the very first ones. This is understandable, since in a way, each one is the first one. There was one thing that obscured the celebration, though. Bojána has grown up. I realized this when… she told me. :-D She accepted the games set aside for her, one from the light house game, one from the ship memory game, she did a lap of honor for each, and then she left us there in the blink of an eye. Strange twist… When I asked her: …hm? She said: „oh mom, I’m not a kid anymore!” (I would have sworn she is...) When I thought about which one of us is closer to childhood, I had to grin really hard. Then when I realized that I am just as close to it as to my second childhood, I didn’t have to grin anymore. But this is not closely related to the thing about the games. The point is: You remember, we decided that 7 years is the upper age limit for our games and there is no further? It has been said in every interview and is still streaming on our flag. Not only because after this age, the influence of commercials and community is stronger, but also because it is beyond our range to invent rules more complicated than these. We said this bravely, but then it turned out that this isn’t so black-and-white, there is not only an A and a B version, there is also a C. Something new has started, something… that we don’t want to speak too soon about… but it will bring a big change to our lives if we do it.