a titokzatos könyvtár • the mysterious library
Sokat vívódtam, hogy megosszam-e egyáltalán ezt a történetet veletek, mert minél többet agyalok rajta, annál valószínűbb, hogy célt tévesztett. Eléggé behatárolja a közönségünk életkorát ez a misztikus-kalandos történet. Az a korosztály, aki a sztorit élvezné, már nem babázik. (Kivéve Bojkát, de ez nála öröklött ártalom.) De azt sem szeretném, hogy feledésbe merüljön a történet, bár nyilvánvaló, hogy megírni nem tudom jól, de egyszer talán még használható lesz valamire. Ezért az ötlet maradjon inkább köztünk. Íme: (kérlek tekintsetek el az irodalmi hiányosságoktól amikor olvassátok)

Emma és Janka nagyszülei eltűntek. Nem maradt utánuk más, mint egy huzatos régi könyvtár, por és régi tapétamaradékok a padláson. Eltűntek a könyvtárból, a városból, ...de még a fényképekről is. Arról is, ami a kandalló felett lógott. Különös. Nem gondoljátok?
A könyvtár, amit maguk után hagytak, a rohanó, zajos város közepén állt. Egy ideje mégis mintha láthatatlan lett volna. Évek óta senki sem lépte át a küszöbét. A házat és a könyveket lassan betemette a feledés és a por.  A kölcsönzőjegyektől roskadozó fiókok arról meséltek, hogy hajdan pezsgő élet folyt itt. A falon lévő újságkivágások pedig arról, hogy ennek egy váratlan és misztikus eseményt vetett véget.
Különleges könyvek könyvtára volt ez. A polcokon sorakozó címek izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokat ígértek. Igazi kalandokat: olvasás közben rabul ejtették az olvasót, aki nyomban szereplője lett a történetnek. Bármennyi veszélyt tartogatott egy ilyen könyv, az emberek többet és többet akartak belőle. Idomíthattak sárkányt, kutathattak kincsek után, hajózhattak a Níluson, mindezt párfilléres kölcsönzési díj fejében. De ez a csoda sem tarthatott örökké. Egy napon valaki nem tért vissza. Nyomtalanul eltűnt, és semmi sem maradt utána, ami elárulhatta volna, hogy melyik kaland ragadta el. Hatalmas botrány kerekedett. Az olvasók elmaradoztak, a könyvtár bezárt. Ráadásul most, évekkel később a nagyszülőknek is nyoma veszett. Talán a lelkiismeretük nem hagyta nyugodni őket és a szerencsétlenül járt ember után indultak, - talán nem. Reméljük hagytak valamilyen nyomot, ami segítségünkre lesz, hogy fényt derítsünk a rejtélyre.

....
Ennyi. Innen már végig lehet játszani a kalandokat, amik elé Emma és Janka néz majd. :-)It was hard to decide if I should share this story with you at all, because the more I think about it, the more I think it missed the mark. This mystical-adventurous story limits the age of our audience pretty much. The age group who would enjoy the story doesn't play with dolls anymore. (Except for Bojka, but that's an inherited hazard in her case.) But I don't want the story to sink into oblivion either, though it's evident that I can't write it well, but maybe someday it can be used for something. So let the idea stay between us. Voilá: (please disregard the shortcomings when you read it)

Emma and Janka's grandparents have disappeared. There is nothing left of them but a windy old library, dust and old wallpaper scraps in the attic. They disappeared from the library, the town,… but even from the photos. Even from the one that's hanging above the fireplace. Strange. Don't you think?
The library they left behind stood in the middle of the busy, noisy town. For some time, though, it has seemed to be invisible. Noone had crossed its threshold in years. The house and the books were slowly covered by oblivion and dust. The drawers filled with library cards tell us that there was once vivid life here. And the newspaper clippings on the wall tell us that this was ended by an unsuspected and mystical event.
This was a library of special books. The titles lined up on the shelves promised ever exciting adventures. Real adventures: they trapped the reader as he read, and he instantly became a character of the story. No matter how much danger lay in such a book, the people wanted more and more of it. They trained dragons, searched for treasures, sailed on the Nile, all this for a library fee of a few cents. But this miracle couldn't last forever. One day someone didn't come back. They disappeared without a trace and nothing remained that could reveal which adventure had captured them. There was a huge scandal. The readers didn't come, the library closed. And now, years later, the grandparents have disappeared, too. Maybe their conscience wouldn't let them rest and they went after the trapped man, - maybe not. Let's hope they left some kind of clue that will help us uncover the mystery.